Psychologická poradna v Olomouci


individuální, partnerská, manželská a rodinná


Mgr. Zdeněk Myslikovjan


O mně
Novinky
Poradenství
Testy
Kurzy
Zajímavosti
Ke stažení
Astrologické služby
Obědnávky a ceny
Kontakt
Zdeněk Myslikovjan

Zdeněk Myslikovjan

tel.: 608 230 237

Poradenství osobní a pracovní   Osobní a pracovní psychologické poradenství je určeno pro klienty, kteří potřebují vyřešit momentální problém nebo se ocitli v krizi.

Poradenství pro klienty, kteří potřebují vyřešit momentální situaci či problém nebo se ocitli v krizi:
  • Poradenství běžného života: Každý člověk potřebuje čas od času psychologa, potřebuje situaci probrat, poskládat, pochopit sám sebe, či lépe porozumět okolí, získat jiný - nezávislý pohled. Pomáhám řešit dlouhodobé nedorozumění nebo kolizi v oblasti mezilidských vztahů s nejbližšími, výchovné problémy, zármutek po úmrtí blízkého člověka nebo přesměrování do nové životní etapy.

  • Pro podnikatele: Provádím rozbory pracovních vztahů, výběr vhodných kandidátů pro určité profese, vztahy se společníky, s konkurencí, s obchodními partnery, dále pak analýzu vhodnosti podnikatelských záměrů. Provádím psychologickou část výběrového řízení.

  • Pro zaměstnance: rozebírám oblast profesního uplatnění vzhledem k vlohám, dispozicím a celkovému zaměření jedince.
   Toto poradenství může být jednorázové nebo opakované (případně opakované s delším časovým odstupem). Cílem je vyřešení či zvládnutí momentální problémové nebo krizové situace klienta.


Copyright © 2008 Michal Hanusek