Psychologická poradna v Olomouci


individuální, partnerská, manželská a rodinná


Mgr. Zdeněk Myslikovjan


O mně
Novinky
Poradenství
Testy
Kurzy
Zajímavosti
Ke stažení
Astrologické služby
Obědnávky a ceny
Kontakt
Zdeněk Myslikovjan

Zdeněk Myslikovjan

tel.: 608 230 237

Kurzy   V kurzech psychologie se snažíme srozumitelnou formou poskytnout přehled některých oblastí psychologie. Při výkladu se snažíme vyvarovat nesrozumitelných výrazů a zbytečného množství odborných výrazů, naopak tyto kurzy jsou doprovázeny množstvím konkrétních příkladů z psychologické praxe. Kurzy jsou vedeny tak, aby posluchačům co nejvíce umožnily průnik do psychiky člověka a do problematiky rodinných a partnerských vztahů.
   Po absolvování kurzů psychologie (obou semestrů) dostávají účastníci osvědčení (podmínkou pro získání osvědčení je minimálně 75 % účast).1. Víkendové kurzy
Copyright © 2008 Michal Hanusek