Psychologická poradna v Olomouci


individuální, partnerská, manželská a rodinná


Mgr. Zdeněk Myslikovjan


O mně
Novinky
Poradenství
Testy
Kurzy
Zajímavosti
Ke stažení
Astrologické služby
Obědnávky a ceny
Kontakt
Zdeněk Myslikovjan

Zdeněk Myslikovjan

tel.: 608 230 237

Manželské, partnerské a rodinné poradenství   Klinických psychologů a psychoterapeutů je celá řada, ale jen málokdo má dlouholetou praxi v manželském poradenství, aby mohl fundovaně pomoci zorientovat se klientovi v případné manželské či partnerské krizi. Vzhledem k tomu, že moje nejdelší praxe je v manželském a partnerském poradenství (od roku 1986), věřím, že mohu nabídnout skutečnou pomoc právě v této oblasti.
  • Nabízím akutní pomoc při řešení partnerských nebo manželských problémů a krizí, záležitostí týkajících se mimomanželských vztahů, žárlivosti, hádek, citového ochlazení, osamělosti aj. V akutní krizi pomáhám klientovi zvládnout citový zmatek, ujasnit perspektivy, realisticky popsat dopady krize na všechny zúčastněné, nalézt východiska. Pokud si člověk situaci jasně poskládá, popíše a probere ji, většinou se mu značně uleví.

  • Provádím rozbory povahových vlastností partnerů, dětí, rodičů s odhadem možného vývoje, ujasňuji motivaci Vaši vlastní a Vašich bližních. Pokud člověk lépe chápe své bližní, lépe s nimi vychází.

  • Cílem je nalézání příčin a řešení partnerských a manželských krizí, zlepšení partnerské komunikace, lepší pochopení partnera, zlepšení kvality vztahu, nacházení dohod atd.

  • Pracuji individuálně s jedním klientem, společné konzultace s páry nedělám.

V rámci tohoto poradenství se zaměřuji na tyto oblasti:

01. Dominance a submise v partnerském vztahu
02. Asymetrické vztahy (ve věku, ve vzdělání, v životním stylu atd.)
03. Osobnostní rozdíly mezi partnery a jak je řešit
04. Fixace na rodiče a zásahy příbuzných do partnerského života
05. Hádky v manželství – konstruktivní a destruktivní
06. Příchod dítěte do partnerského vztahu – osvojení dítěte, neplodnost a psychika
07. Vztahy k dětem z prvého manželství – rodičovské dohody
08. Sexualita funkční a dysfunkční
09. Žárlivost – co ji vyvolává a jak s ní zacházet
10. Nevěra – typy nevěr, příčiny a důsledky – odhalená nevěra
11. Alkoholismus u partnera nebo rodinného příslušníka – gamblerství – dluhy
12. Rozvod a co je s ním spojené – soudní spory – majetková vyrovnání
13. Rozdíly mezi prvním a druhým manželstvím a jejich úskalí
14. Porozvodová situace – bydlení – děti a rozvod – obstrukce ze strany rozvedeného partnera
15. Osamělost – stáří – zdravotní handicap
16. Krize středního věku a její vliv na manželství
17. Jak hledat vhodného partnera
18. Homosexuální partnerské vztahy – společenské restrikce – přijetí v rodině
19. Zneužívání, znásilnění a další traumata v lidském životě a jejich vliv na vztah
20. Dítě nebo partner pod vlivem náboženské sekty
Copyright © 2008 Michal Hanusek