Psychologická poradna v Olomouci


individuální, partnerská, manželská a rodinná


Mgr. Zdeněk Myslikovjan


O mně
Novinky
Poradenství
Testy
Kurzy
Zajímavosti
Ke stažení
Astrologické služby
Obědnávky a ceny
Kontakt
Zdeněk Myslikovjan

Zdeněk Myslikovjan

tel.: 608 230 237

TestyV rámci poradenství mohu v případě klientova zájmu nabídnout testy, které umožní proniknout do hloubky lidské psychiky.
  • Szondiho test analýzy osudu
  • Test sémantického výběru
  • Test základních forem strachu
Szondiho test analýzy osudu

   Jedná se o projekční testovou techniku - test lidských tváří - vyvinutou Leopoldem Szondim. Jedná se o maďarského hlubinného psychologa a psychoanalytika, zabývajícího se genetickým výzkumem a psychologickými faktory, který později trvale působil ve Švýcarsku. Szondi vytvořil třetí významnou školu hlubinné psychologie vedle Freuda a Junga, u nás zatím málo zastoupenou, protože pojem „osud“ je bohužel stále ještě tabu. Szondi vedle osobního nevědomí (Freud) a kolektivního nevědomí (Jung) postuloval ještě nevědomí rodinné. Zjistil a dostatečně prokázal, že v rámci rodin a rodů se jednotlivé osudy opakují. Pomocí testu lze určit u jednotlivce strukturu a sílu aktuálních pudových tendencí. Szondiho test je zvláště vysoce oceňován některými západními psychiatry a psychology.

Test sémantického výběru

   Jedná se o test, který dobře diagnostikuje rozložení hodnotových významů u klienta a strukturu jeho rodinných vztahů.

Test základních forem strachu

   Podle teorie o základních úzkostech a základních potřebách, kterou propracoval německý hlubinný psycholog a zároveň astrolog Fritz Riemann, pracuji s testem diagnostikujícím základní pudové tendence, tedy „formy strachu“, které jsou v jádru klientovy motivace: strach z nutnosti, ze změny, ze sebeodevzdání nebo strach ze seberealizace.

   K zadání a vyhodnocení každého z uvedených testů jsou zapotřebí alespoň dvě konzultace. Po zadání test zpracuji spolu s údaji o původní rodině a připravím interpretaci pro klienta. Důkladné sebepoznání napomáhá při vhodné volbě životních strategií.

Copyright © 2008 Michal Hanusek